Kwaliteit


Corona adviezen consulten lactatiekundige. Deze onderstaande adviezen volgen we. Het kan dus zijn dat we geen huisbezoek afleggen als dat niet binnen de adviezen past.

Gezien de recente beslissingen vanuit de regering met betrekking tot de pandemie COVID-19 (Corona) en het protocol van de KNOV willen wij jullie de volgende adviezen geven:

– volg de adviezen van het RIVM;

Was je handen regelmatig / gebruik een medische handalcohol
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden
Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt

– geef geen informatiebijeenkomsten, ook niet in kleine groepen;

– probeer consulten thuis of op de praktijk te beperken. Wij begrijpen dat dit niet ideaal is in ons vak, maar ook wij kunnen een infectiebron zijn;WHO-gedragscode

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

  • borstvoeding beschermen en bevorderen
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

Meer lezen over de WHO-code

________________________________________________________________

Privacy protocol

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Meer info hierover vindt u hier

________________________________________________________________

Beroepsprofiel IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.105 lactatiekundigen IBCLC verspreid over 102 landen. Meer info vindt u hier

________________________________________________________________

Klachtenprocedure NVL

Alle klachten, bij voorkeur schriftelijk, gericht aan de klachtencommissie van de NVL, worden in behandeling genomen. Pas nadat overleg tussen de zorgaanbieder, de cliënt en bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, is het nodig een klacht op papier te hebben. Dit bepaalt de aanvang van de officiële termijn van de afhandeling van de klacht.  De zorgaanbieder moet vanaf dat moment binnen zes weken de klacht samen met de cliënt tot een oplossing brengen. Meer info: Klachtenprocedure NVL

Tevens aangesloten bij Klachtenportaal zorg